დაცვის სქემა

შეხვდით ლიდერებს სოფლის მეურნეობის სფეროში

დაცვის სქემა

შეხვდით ლიდერებს სოფლის მეურნეობის სფეროში

შპს "აგრონომი" წარმოგიდგენთ მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების პროგრამებს, დაავადებებისა და მავნებლებისგან, სხვადასხვა კულტურის ეფექტურად დასაცავად.

შპს "აგრონომი" წარმოადგენს პესტიციდების, მინერალური სასუქების, სათესლე მასალისა და სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებელი მცირე ტექნიკის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ იმპორტიორ კომპანიას საქართველოში.