დაცვის სქემა

შეხვდით ლიდერებს სოფლის მეურნეობის სფეროში

პერიოდი დანიშნულება პროდუქცია/1 ჰა-ზე
ტოტები მამრობითი ყვავილებითა და სავეგეტაციო კვირტებით მოზამთრე მავნებლები (აზიური ფაროსანა, თხილის ცხვირგრძელა, თხილის კვირტის ტკიპა)

ოლეულუქი - 17ლ

მამრობითი ყვავილების ნაკრები მთავარ ღერძზე, ე.წ. მჭადაზე ცისფერი წამლობა მოზამთრე დაავადებების და მავნებლების წინააღმდეგ

ბორდოტანი - 20-25კგ ეიბისი სუპერ - 0.4ლ

კვირტის ვეგეტაცია სოკოვანი დაავადებები, კვირტის ტკიპა

პროტექტი - 2-2.5კგ საჰები - 1.5ლ

რეპროდუქციული კვირტები, ურთიერთშეზრდილი მდედრობითი ბუტკოიანი თანაყვავილედით და გარეთ გამოყოფილი დინგებით ნაცარი, ბუგრები, მავნებელთა კომპლექსი

ინდოფილი - 2.5კგ კლიპი - 0.3კგ

თხილის ჩანასახი, განვითარებადი ნაყოფების ერითობლიობით (ნაყოფი დაფარულია ხავერდოვანი საფარით) ნაცარი,სიდამპლეები, ფაროსანა, მავნებელთა კომპლექსი

პენტოსი - 0.35ლ სპარტაკუსი - 0.25კგ მონბანდი MAP (12-61-0) - 2-4კგ ჰირო - 0.25კგ

ნაყოფი- თხილი სიმწიფეში შესვლა ანთრაქნოზი, სიდამპლეები, მავნებელთა კომპლექსი

პროტექტი - 2.5კგ მუსტანგი - 0.35მლ პრივატი - 0.25გ მონბანდი MKP (0-52-34) - 2-4კგ ბაიტი - 0.5ლ

ნაყოფი-თხილი ნაცარი, სიდამპლე, ტკიპები, მავნებელთა კომპლექსი

პროპკონაზოლი - 0.35ლ სპარტაკუსი - 0.25კგ ლოკ-5 - 0.5ლ

ახალგაზრდა ნასკვზე გასწვრივი ჭრილის განვითარება ბაქტერიოზი, ნაცარი, ტკიპები,მავნებელთა კომპლექსი

ინდაზოლი - 1ლ პენტოსი - 0.35ლ ულტრატოქსი - 0.2ლ

შემოდგომით, ფოთოლცვენამდე მამრობითი თანაყვავილედის გამოსვლა მომავალი წლის ვეგეტაციამდე ცისფერი წამლობა მოზამთრე დაავადებების წინააღმდეგ

პროტექტი - 5-6კგ ან ბორდოტანი - 20-25კგ

საჭირო პროდუქცია

სიახლეები

დიდუბის მომსახურების ცენტრი აქტიური სეზონისთვის ემზადება

,,აგრონომი" მცენარეთა დაცვის საშუალებების უმსხვლესი იმპორტიორია, რომელიც საქართველოს

იხილეთ ვრცლად
10 მიზეზი, თუ რატომ უნდა ეწვიოთ ლაგოდეხის მომსახურების ცენტრს

21-ე საუკუნეში სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო კულტურების

იხილეთ ვრცლად
პესტიციდების გავლენა მსოფლიო ეკოსისტემასა და მოსავლიანობაზე

მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენება მსოფლიო მოსავლის დიდი ნაწილის განადგურებას უშლის ხელს, რაც მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობის დასაკმაყოფილებლად

იხილეთ ვრცლად