სისტემური მოქმედების ინსექტიციდი მწუწნი და მღრღნელი მავნებლების წინააღმდეგ.

დაცვითი ხანგრძლივობა: 15-30 დღე ამინდობრივი პირობების და მავნებლის სახეობის მიხედვით.

მოქმედების სპექტრი: ჰირო-70 კარგად შეიწოვება მცენარეში ღეროდან და ფესვებიდან. გააჩნია გამოყენების ფართო სპექტრი მწუწნი და მღრღნელი მავნებელი მწერების მიმართ. ერთჯერადი შესხურებით პრეპარატს შეუძლია ხანგრძლივად დაიცვას მცენარე მავნებლებისგან. მიღებულია წვეთოვანი მარწყვის სისტემით შეტანისას.

გამოყენება: პრეპარატი გამოიყენება მცენარის მავნებლების ფართო სპექტრის წინააღმდეგ, კერძოდ: კარტოფილში, პომიდორში- კოლორადოს ხოჭოს, ბუგრების, თრიბსების, ვაშლზე, ქლიავზე -მწუწნი მავნებლების, ბუგრების, ცხვირგრძელების, ციტრუსებში- ფრთათეთრას, ბუგრების, თრიფსების, ტკიპების, ვაზში- ყურძნის და კვირტის ჭიას, ფარიანების, ფილოქსერას, დახურულ გრუნტში ბოსტნეულ კულტურებზე -ბუგრების თრიფსების, ფრთათეთრას წინააღმდეგ, მნიშვნელოვანია სათბურებში ლოდინის პერიოდის სიმცირე, რაც 3 დღეს შეადგენს.

კულტურა მავნებელი ხარჯვის
ნორმა ლ/პა
ვაზი ყურძნის ჭია (Lobesia botrana Sch.) 0,15-0,2
ვაშლი ვაშლის ნაყოფჭამია (Carpocapsa pomonella L.),
ვაშლის ბუგრი (Aphis pomi Deg.),
კალიფორნიის ფარიანა (Diaspidiorus (Quadraspidiotus) pernicisus Comst.), მენაღმე ჩრჩილი (Phyllonorycter spp.)
0,1-0,2
პომიდორი
კიტრი
ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera),
ბაღჩის ბუგრი (Aphis gossipi Glov.)
0,06-0,08
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო (Leptinotarsa decemlineata 0,06-0,08

გამოყენების ინსტრუქცია;

 • პესტიციდების არასწორმა გამოყენებამ ადამიანის ორგანიზმსა და გარემოს შეიძლება საფრთხე შეუქმნას, ამიტომ უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა აუცილებელია;
 • თავდაპირველად, სპეციალისტის მიერ, უნდა შეფასდეს მიწის ნაკვეთის მდგომარეობა და ის მავნე ორგანიზმები, რომლებიც მცენარეებს აზიანებენ;
 • პესტიციდების გამოყენებამდე დეტალურად გაეცანით ანოტაციას;
 • პესტიციდის შეძენისას გაითვალისწინეთ მისი ხარჯვის საჰექტრო ნორმა და წამლობის ჯერადობა;
 • პესტიციდი შეიძინეთ მხოლოდ სპეციალიზებულ მაღაზიაში!
 • თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ პრეპარატი ,რომელსაც იძენთ ნამდვილად აპრობირებული და თქვენს საჭიროებებზე მორგებულია;

 

უსაფრთხოება;

 • პესტიციდის შეძენისას შეამოწმეთ ტარა, რომელშიც პრეპარატია მოთავსებული;
 • ჭურჭელი ჰერმეტულად დახურული უნდა იყოს და სახურავს დაუზიანებელი დამცავი რგოლი გააჩნდეს;
 • პესტიციდის ტარაზე მიკრული უნდა იყოს ეტიკეტი ქართულ ენაზე, რომელშიც მითითებულია პრეპარატის დასახელება, მოქმედი ნივტიერება და კონცენტრაცია, გამოყენების რეკომენდაციები, პრეპარატის შენახვის პირობები და ვარგისიანობის ვადა, მწარმოებელი ქვეყანა და სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი.

 

არ შეიძინოთ პესტიციდი თუ!!!

 • ჭურჭელს არ გააცნია ეტიკეტი და დაზიანებულია საცობი;
 • არ იმყოფებით სპეციალიზებულ მაღაზიაში, რომლის პროდუქციაც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
 • არ იმყოფებით ისეთ მაღაზიაში, სადაც სპეციალისტი არ გაძლევთ პროფესიონალურ რჩევას ერთ სავეგეტაციო პერიოდში გამოსაყენებელი რაოდენობის პესტიციდების შესახებ, რათა თავიდან აიცილოთ ნარჩენი რაოდენობის პესტიციდების შენახვის (დასაწყობების) აუცილებლობა;

 

დაუშვებელია:

 • ქიმიური წამლობის პროცესში სპეციალური ტანსაცმლის გარეშე მუშაობა, რომელიც მაქსიმალურად დაფარავს თქვენს სხეულს;
 • რეზინის ხელთათმანის, ჩექმის, სათვალის, რესპირატორის გარეშე მუშაობა;
 • ქარიან ამინდში მცენარების შეწამლვა;
 • შუადღისას ქიმიური წამლობის ჩატარება - წამლობა უნდა ჩატარდეს დილის ან საღამოს საათებში;
 • ქიმიურ პრეპარატებთან შიშველი ხელებით მუშაობა და დაბინძურებული ხელით სიგარეტის მოწევა, ან საკვების/სასმლის მიღება;
 • პესტიციდების ტარის საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის გამოყენება;
 • პესტიციდების ტარა უნდა დაიხვრიტოს და ღრმად ჩაიფლას, სპეციალიზებულ ამოცემენტებულ ორმოში.
 • ქაღალდის და მუყაოს შესაფუთი მასალა უნდა დაიწვას. არ შეისუნთქოთ წვისას გამოყოფილი ბოლი, ის საზიანოა ჯანმრთელობისთვის;

 

სამუშაოს დასრულების შემდგომ:

 • რეკომენდირებულია საპნით და წყლის ნაკადით დაბანა, შხაპის მიღება;
 • დაბინძურებული ტანსაცმლის გარეცხვა და ცალკე მოთავსება;
 • სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარეცხეთ შესაწამლი აპარატურა, ნარეცხი წყალი დამუშავებულ ნაკვეთში გახარჯეთ;

 

როგორ მოვიქცეთ პესტიციდით მოწამვლის შემთხვევაში

 • თუ დაზარალებულმა შეისუნთქა პესტიციდის ორთქლი, ექიმის მოსვლამდე მოაშორეთ სამუშაო ადგილს;
 • კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლის ჭავლით, დამწვრობის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს;
 • პრეპარატის თვალში მოხვედრისას აუცილებლად გამოირეცხეთ თვალი წყლის ჭავლით 10 წუთის განმავლობაში და დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს;
 • პესტიციდის გადყლაპვის შემთხვევაში დაზარალებულმა ექიმის მოსვლამდე უნდა მიიღოს ჭიქა წყალი აქტივირებულ ნახშირთან ერთად;
 • როცა ადამიანი უგონო მდგომარეობაში იმყოფება დაუშვებელია პირღებინების პროვოცირება;
 • პესტიციდის ტარის ეტიკეტი გადაეცით ექიმს.

მსგავსი პროდუქცია