დაცვის სქემა

შეხვდით ლიდერებს სოფლის მეურნეობის სფეროში

პერიოდი დანიშნულება პროდუქცია/1 ჰა-ზე
სათესლე მასალის დამუშავება სოკოვანი დაავადებებისა და მავნებლების წინააღმდეგ მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინთოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი

ტებუჯი - 0.4კგ ან რუბინი - 1.5კგ ჰირო - 0.5კგ საჰები - 1ლ

მღრღნელების საწინააღმდეგო ღონისძიება შემოდგომიდან გაზაფხულამდე თაგვების საწინააღმდეგო (1 ჰექტარზე თაგვების სოროების მიხედვით)

თუთიის ფოსფიდი - 2-4კგ ან ბრომადიოლონი - 1ლ

კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზა ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი მარცვლოვნები - შვრიულა, მწვანეძურწა, მხოხავი ჭანგა, თეთრინარი, წიწმატურა, მინდვრის ღიჭა. ერთწლიანი და მრავალწლიანი სარეველები - ხოვერა, ნაცარქათამა, თეთრი ნარი

მეტსი - 0.012კგ ფოისონი - 0.2ლ ინდაზოლი - 0.8ლ მედალ-გოლდი - 0.25ლ

მოსავლის დაბინავება - ფუმიგაციის პროცესი ცხვირგძელა, ბეღლის თაგვი, რწყილი, ჩრჩილი, ჩირის მატლი

ემჯიფოსი - 1-2კგ

საჭირო პროდუქცია

სიახლეები

დიდუბის მომსახურების ცენტრი აქტიური სეზონისთვის ემზადება

,,აგრონომი" მცენარეთა დაცვის საშუალებების უმსხვლესი იმპორტიორია, რომელიც საქართველოს

იხილეთ ვრცლად
10 მიზეზი, თუ რატომ უნდა ეწვიოთ ლაგოდეხის მომსახურების ცენტრს

21-ე საუკუნეში სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო კულტურების

იხილეთ ვრცლად
პესტიციდების გავლენა მსოფლიო ეკოსისტემასა და მოსავლიანობაზე

მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენება მსოფლიო მოსავლის დიდი ნაწილის განადგურებას უშლის ხელს, რაც მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობის დასაკმაყოფილებლად

იხილეთ ვრცლად