საჰები

ციპერმეტრინი 50 გ/ლ + ქლორპირიფოსი 500გ/ლ

კულტურა

ვაზი, კურკოვანი კულტურები, თავთავიანი კულტურები, ციტრუსი, თხილი, პომიდორი, კარტოფილი, ხახვი, კიტრი, კომბოსტო, საზამთრო

დაავადება / მავნებელი

კოლორადოს ხოჭო, ფარიანები,ცრუფარიანები, კალიები

ბრენდი

Agro Life Science Corporation ინდოეთი

ღირებულება

1.00 ლ 40.00

მაღალეფექტური კონტაქტურ ნაწლავური ინსექტიციდი მოქმედების ფართო სპექტრით ვაზის, ვაშლის, ატმის, ციტრუსის, მარცვლეული კულტურების, ბოსტნეულის, როგორც მწუწნი, ისე მღრღნელი მავნებლების წინააღმდეგ.

საჰების ორმაგის პრეპარატული ფორმა (ციპერმეტრინი + ქლორპირიფოსი) წარმატებით გამოიყენება საკარანტინო მავნებლის ამერიკული თეთრი პეპელას წინააღმდეგ. იგი ბაღის ლოფორთქინების (ლოკოკინების) და მინდვრის კალიების მტერია. საჰებით დამზადებული მისატყუებელი მასალა ანადგურებს მახრას ანუ ბოსტანას.

 

თვისებები და უპირატესობები:

 

ორმაგი პრეპარატული ფორმა;

მაღალი საწყისი ეფექტურობა და ხანგრძლივი დაცვა;

არ იჭრება ფოთლებისა და ნაყოფის ქსოვილებში;

მოქმედების ფართო სპექტრი და გამოყენების დიდი დიაპაზონი;

ეფექტურია დაბალ და მაღალ ტემპერატურაზე;

არ არის ფიტოტოქსიკური კულტურისთვის;

 

გამოყენების ინსტრუქცია:

 

პრეპარატის შერევა შეიძლება ჰერბიციდებთან და ფუნგიციდებთან, რომლებიც არ ამჟღავნებენ ტუტე რეაქციას;

ზურგის აპარატით შესხურებისას 100 ლიტრ წყალში იხსნება 0.2 ლ პრეპარატი;

პრეპარატთან მუშაობისას საჭიროა უსაფრთხოების ნორმების დაცვა;

 

კულტურა მავნებელი ხარჯვის
ნორმა ლ/პა
ლოდინის
პერიოდი.
დღე
ხორბალი ჭია-წურბელა (Lema melanopus L), პურის ბზუალა (Zabrus tenebriodes elongates Men.) 0.75-1 30
ქერი მავნე კუსებურა (Eurygaster integriceps Put.), პურის ხოჭო (Anisoplia austriaca majorRett.) 0.5-0.75 30
შაქრის
ჭარხალი
ცხვირგრძელა, ჭარხლის ჩვეულებრივი ცხვირგრძელა (Bothynoderes punctiventris Germ.),
რწყილები, ჭარხლის რწყილი (Chaetocnema breviuscula Fald.
0.8-1.5 40
ვაშლი,
ატამი
ნაყოფჭამიები, ვაშლის ნაყოფჭამია (Carpocapsa pomonella L), ბუგრები, ვაშლის ბუგრი (Aphis pomi Deg.),ტკიპები, ხეხილის ბრტყელტანა ტკიპა (Cenopalpus pulcherCan. Et Fanz.), ხეხილის წითელი ტკიპა (Panonycus ulmi Koch.), კუნელის ტკიპა (Tetranycus vienensis Zacher.), ქლიავის აბლაბუდიანი ტკიპა (Schizotetranychus pruni Oud.), ხეხილის მურა ტკიპა (Bryobia redicorzevi Reck.), ფოთოლხვევიები, მრავალჭამიაფოთლიხვევია (Tortrix politiana Hw.), ჩრჩილები, ვაშლის ჩრჩილი (Hyponomentra malinellus Zell.), ვაშლის მენაღმე ჩრჩილი (Lyonetia clerckella L.), ატმის დიდი ბუგრი (Pterochlorides persicae Holodk.) 1-1.5 40
ციტრუსი ფარიანები, მიხაკისფერი ფარიანა (Chrysompalus dictyospermiMorg.), ნარინჯოვანთა ყვითელი ფარიანა (Aoniniella citrinaCoq.), იაპონური ჩხირისებრი ფარიანა (Lopholeucaspis japonica Ckll), ნარინჯოვანთა
მძიმისებრი ფარიანა (Lepidosphes beckii Newman), ნარინჯოვანთა ჩხირისებრი ფარიანა (Lepidosphes gloveri Pack.), ცრუფარიანები, ციტრუსოვანთა ღინღლიანი ბალიშა ცრუფარიანა (Chloropulvinaria
aurantiiCkll.), ავსტრალიური ღარებიანი ცრუფარიანა (Iceria purchasi Mask.), ციტრუსოვანთა ფქვილისებრი ცრუფარიანა (Pseudococcus gahani Green), რბილი ცრუფარინა (Coccus hesperidum L),
ციტრუსოვანთა ცვილისებრი ცრუფარიანა (Ceroplastes sinrnsis G.)
2.2-2.6 40
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო (Leptinotarsa decemlineata Say.),
მავთულა ჭია, მახრა (Gryllotalpa gryllotalp)
1 30
კომბოსტო კომბოსტოს თეთრულა (Pieris brassicae L.), ცხვირგრძელა, ჩრჩილი 0.8-1.5 30
ხახვი ხახვის ბუზი, ხახვის ჩრჩილი 0.75-1 30
პომიდორი კოლოფის ჭია (Heliothis obsoleta) 1-1.5 1-1.5
ვაზი ფარიანები, ცრუფარიანები, ვაზის ფქვილისებრი ცრუფარიანა (Planococus citri Risso.), ვაზის ბალიშა ცრუფარიანა (Pulvinariavitis L), იმერული ბალიშა ცრუფარიანა (Neopulvinaria imerertina Hud.),
ფოთლიხვევიები, ვაზის ფოთოლხვევია (Sparganothis pillerianaSchiff.), ყურძნის ჭია (Lobesia botrana Sch.)
1.5 40
არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების
სავარგულები
კალიები, აზიური ანუ გადამფრენი კალია (Locusta migratoria L),
იტალიური კალია ანუ პრუსი (Calliptanusitalicus L), ამიერკავკასიის იტალიური კალია (Caliptanus tenuicercis T.rb.), უდაბნოს იტალიური
კალია (Calliptanus barbarous cephalotes F.W.), მაროკოული კალია (Dociostraurusmarcoccanus Thnb.), ეგვიპტური კალია (Anacridium aegyptium L.)
0.5 40

გამოყენების ინსტრუქცია;

 • პესტიციდების არასწორმა გამოყენებამ ადამიანის ორგანიზმსა და გარემოს შეიძლება საფრთხე შეუქმნას, ამიტომ უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა აუცილებელია;
 • თავდაპირველად, სპეციალისტის მიერ, უნდა შეფასდეს მიწის ნაკვეთის მდგომარეობა და ის მავნე ორგანიზმები, რომლებიც მცენარეებს აზიანებენ;
 • პესტიციდების გამოყენებამდე დეტალურად გაეცანით ანოტაციას;
 • პესტიციდის შეძენისას გაითვალისწინეთ მისი ხარჯვის საჰექტრო ნორმა და წამლობის ჯერადობა;
 • პესტიციდი შეიძინეთ მხოლოდ სპეციალიზებულ მაღაზიაში!
 • თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ პრეპარატი ,რომელსაც იძენთ ნამდვილად აპრობირებული და თქვენს საჭიროებებზე მორგებულია;

 

უსაფრთხოება;

 • პესტიციდის შეძენისას შეამოწმეთ ტარა, რომელშიც პრეპარატია მოთავსებული;
 • ჭურჭელი ჰერმეტულად დახურული უნდა იყოს და სახურავს დაუზიანებელი დამცავი რგოლი გააჩნდეს;
 • პესტიციდის ტარაზე მიკრული უნდა იყოს ეტიკეტი ქართულ ენაზე, რომელშიც მითითებულია პრეპარატის დასახელება, მოქმედი ნივტიერება და კონცენტრაცია, გამოყენების რეკომენდაციები, პრეპარატის შენახვის პირობები და ვარგისიანობის ვადა, მწარმოებელი ქვეყანა და სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი.

 

არ შეიძინოთ პესტიციდი თუ!!!

 • ჭურჭელს არ გააცნია ეტიკეტი და დაზიანებულია საცობი;
 • არ იმყოფებით სპეციალიზებულ მაღაზიაში, რომლის პროდუქციაც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
 • არ იმყოფებით ისეთ მაღაზიაში, სადაც სპეციალისტი არ გაძლევთ პროფესიონალურ რჩევას ერთ სავეგეტაციო პერიოდში გამოსაყენებელი რაოდენობის პესტიციდების შესახებ, რათა თავიდან აიცილოთ ნარჩენი რაოდენობის პესტიციდების შენახვის (დასაწყობების) აუცილებლობა;

 

დაუშვებელია:

 • ქიმიური წამლობის პროცესში სპეციალური ტანსაცმლის გარეშე მუშაობა, რომელიც მაქსიმალურად დაფარავს თქვენს სხეულს;
 • რეზინის ხელთათმანის, ჩექმის, სათვალის, რესპირატორის გარეშე მუშაობა;
 • ქარიან ამინდში მცენარების შეწამლვა;
 • შუადღისას ქიმიური წამლობის ჩატარება - წამლობა უნდა ჩატარდეს დილის ან საღამოს საათებში;
 • ქიმიურ პრეპარატებთან შიშველი ხელებით მუშაობა და დაბინძურებული ხელით სიგარეტის მოწევა, ან საკვების/სასმლის მიღება;
 • პესტიციდების ტარის საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის გამოყენება;
 • პესტიციდების ტარა უნდა დაიხვრიტოს და ღრმად ჩაიფლას, სპეციალიზებულ ამოცემენტებულ ორმოში.
 • ქაღალდის და მუყაოს შესაფუთი მასალა უნდა დაიწვას. არ შეისუნთქოთ წვისას გამოყოფილი ბოლი, ის საზიანოა ჯანმრთელობისთვის;

 

სამუშაოს დასრულების შემდგომ:

 • რეკომენდირებულია საპნით და წყლის ნაკადით დაბანა, შხაპის მიღება;
 • დაბინძურებული ტანსაცმლის გარეცხვა და ცალკე მოთავსება;
 • სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარეცხეთ შესაწამლი აპარატურა, ნარეცხი წყალი დამუშავებულ ნაკვეთში გახარჯეთ;

 

როგორ მოვიქცეთ პესტიციდით მოწამვლის შემთხვევაში

 • თუ დაზარალებულმა შეისუნთქა პესტიციდის ორთქლი, ექიმის მოსვლამდე მოაშორეთ სამუშაო ადგილს;
 • კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლის ჭავლით, დამწვრობის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს;
 • პრეპარატის თვალში მოხვედრისას აუცილებლად გამოირეცხეთ თვალი წყლის ჭავლით 10 წუთის განმავლობაში და დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს;
 • პესტიციდის გადყლაპვის შემთხვევაში დაზარალებულმა ექიმის მოსვლამდე უნდა მიიღოს ჭიქა წყალი აქტივირებულ ნახშირთან ერთად;
 • როცა ადამიანი უგონო მდგომარეობაში იმყოფება დაუშვებელია პირღებინების პროვოცირება;
 • პესტიციდის ტარის ეტიკეტი გადაეცით ექიმს.

 

მსგავსი პროდუქცია