დაცვის სქემა

შეხვდით ლიდერებს სოფლის მეურნეობის სფეროში

აღდგენა

ელ.ფოსტა

რეგისტრაცია

FacebookFacebook GoogleGoogle
ან ელ.ფოსტით

სახელი

გვარი

ელ.ფოსტა

პაროლი

eye off

უკვე ხართ დარეგისტრირებული?

გამარჯობა

გთხოვთ შეიყვანოთ რეგისტრაციისას მითითებული მონაცემები

ელ.ფოსტა

პაროლი

eye off
ან
FacebookFacebook GoogleGoogle

არ ხარ რეგისტრირებული? დარეგისტრირდი

დაგავიწყდა პაროლი? აღდგენა

პერიოდი დანიშნულება პროდუქცია/1 ჰა-ზე
კულტურის დათესვამდე პირველი გამოკვება ფოჩის განვითარების ფაზაში, მეორე გამოკვება ბოლქვის ფორმირების დასაწყისში. მოხვნის წინ ტოტალური მოქმედების ჰერბიციდის შეტანა.

აზოტოვან-ფოსფორ კალიუმიანი სასუქი - 100კგ

ნიადაგის შესხურება კულტურის ამოსვლამდე ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები

დრაგო - 4-5ლ

კულტურის 3 ნამდვილი ფოთლის ფაზა ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები, ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველები, ხახვის ბუზი, ხახვის ჩრჩილი, პერონოსპოროზი

იაგუარი - 0.5ლ მედალ გოლდი - 0.25ლ პაროქსიფენი - 0.2ლ ციმაქსი - 2.5კგ

ბოლქვების ფორმირების დასაწყისი პერენოსპოროზი, ბუგრები, თრიფსები, ფოთლოვანი კვება

პლანეტა - 2.5კგ სტარ 20 - 0.1კგ მონბანდი MAP (12-61-0) - 3-6კგ

ბოლქვების აქტიური ზრდის ფაზა ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები, ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველები, ხახვის ბუზი, ხახვის ჩრჩილი, ფოთლოვანი კვება, პერენოსპოროზი

იაგუარი - 0.4ლ მონბანდი MKP (0-52-34) - 2-6კგ საჰები - 1ლ პაროქსიფენი - 0.3ლ

ბოლქვების სრულად ჩამოყალიბება პერენოსპოროზი, ბაქტერიული დაავადებები, ნაცრისფერი სიდამპლე, ყელის ლაქიანობა, მეწამული ლაქიანობა, ფოთლოვანი კვება, ბუგრები, თრიფსები

პროტექტი - 2.5კგ ინდაზოლი - 1ლ ჰირო - 0.15კგ

მწვანე მასის ჩაწოლა პერენოსპოროზი, ბაქტერიული დაავადებები, ხახვის ბუზი, ხახვის ჩრჩილი, ფოთლოვანი კვება, ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები, ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველები

პროტექტი - 2.5კგ ინდაზოლი - 1ლ ჰირო - 0.15კგ

საჭირო პროდუქცია

სიახლეები

დიდუბის მომსახურების ცენტრი აქტიური სეზონისთვის ემზადება

,,აგრონომი" მცენარეთა დაცვის საშუალებების უმსხვლესი იმპორტიორია, რომელიც საქართველოს

იხილეთ ვრცლად
10 მიზეზი, თუ რატომ უნდა ეწვიოთ ლაგოდეხის მომსახურების ცენტრს

21-ე საუკუნეში სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო კულტურების

იხილეთ ვრცლად
პესტიციდების გავლენა მსოფლიო ეკოსისტემასა და მოსავლიანობაზე

მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენება მსოფლიო მოსავლის დიდი ნაწილის განადგურებას უშლის ხელს, რაც მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობის დასაკმაყოფილებლად

იხილეთ ვრცლად