დაცვის სქემა

შეხვდით ლიდერებს სოფლის მეურნეობის სფეროში

პერიოდი დანიშნულება პროდუქცია/1 ჰა-ზე
კვირტების დაბერვამდე მოზამთრე მავნებლები

ოლეულუქი - 15-20ლ

კვირტების დაბერვის დასაწყისი ცისფერი წამლობა მოზამთრე დაავადებების და მავნებლების წინააღმდეგ (ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, მონოლიოზი, კლასტეროსპორიოზი, ინფექციური ხმობა)

ბორდოტანი - 20-25კგ ან პროტექტი - 5-6კგ მალათიონი - 1ლ

მაქსიმალური დაბერვის ფაზა მოზამთრე დაავადებები -ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, მონოლიოზი, კლასტეროსპორიოზი, ინფექციური ხმობა

ბორდოტანი - 7-10კგ ან პროტექტი - 2.50კგ ეიბისი სუპერ - 0.4ლ

ვარდისფერი კონუსი ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონოლიოზი,კოკრიჭამია, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლოვანი გამოკვება

სპარტაკუსი - 0.4კგ სტაგერ მ-45 - 2.50კგ საჰები - 1.5-2ლ

ყვავილობა ნაცარი, კლასტეროსპორიოზი, მონოლიოზი

პრივატი - 0.25გ პენტოსი - 0.25ლ ალფა ლაიფი - 0.4ლ

გამონასკვა კლასტეროსპორიოზი, მონოლიოზი, კოკრიჭამია, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლოვანი გამოკვება

პრივატი - 0.25გ სტაგერ მ-45 - 2.50კგ ბაიტი - 0.7ლ

ფურცლების ცვენა კლასტეროსპორიოზი, მონოლიოზი, ატმის მწვანე ბუგრები, ტკიპები, ფოთლოვანი გამოკვება

პრივატი - 0.25გ პროპკონაზოლი - 0.25ლ სტაგერ მ-45 - 2.50კგ ჰირო - 0.25კგ

ნაყოფის ზრდა კლასტეროსპორიოზი, მონოლიოზი, ატმის მწვანე ბუგრები, ტკიპები, ფოთლოვანი გამოკვება

პრივატი - 0.25გ მონბანდი MKP (0-52-34) - 5.00კგ პროპკონაზოლი - 0.25ლ ულტრატოქსი - 0.2ლ მედალ-გოლდი - 0.4ლ

ნაყოფის მომწიფება კლასტეროსპორიოზი, მონოლიოზი, ატმის მწვანე ბუგრები, ტკიპები, ფოთლოვანი გამოკვება

პრივატი - 0.25გ ინდაზოლი - 0.75ლ ჩელან სოლი (10-5-35) - 5.00კგ ეიბისი სუპერ - 0.4ლ ბი პრიდი - 0.4ლ

შემოდგომის ფოთოლცვენა ცისფერი წამლობა მოზამთრე დაავადებების წინააღმდეგ

ბორდოტანი - 20-25კგ ან პროტექტი - 5-6კგ

საჭირო პროდუქცია

სიახლეები

დიდუბის მომსახურების ცენტრი აქტიური სეზონისთვის ემზადება

,,აგრონომი" მცენარეთა დაცვის საშუალებების უმსხვლესი იმპორტიორია, რომელიც საქართველოს

იხილეთ ვრცლად
10 მიზეზი, თუ რატომ უნდა ეწვიოთ ლაგოდეხის მომსახურების ცენტრს

21-ე საუკუნეში სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო კულტურების

იხილეთ ვრცლად
პესტიციდების გავლენა მსოფლიო ეკოსისტემასა და მოსავლიანობაზე

მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენება მსოფლიო მოსავლის დიდი ნაწილის განადგურებას უშლის ხელს, რაც მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობის დასაკმაყოფილებლად

იხილეთ ვრცლად